Pokemon

omander
kakuna
staryu
venusauros
electres
star
magnetaporygon
drowak
dragong
marowzee
mew
meowth
alakazam
aerode
poreon
ratini
metales
geoduo
golbasauros
staryu
slowpoke
taur
golbat
paras
nidorina